Omruilen STEK-DIPLOMA tot 1 September 2015

Bovag roept medewerkers op die nog over een STEK-diploma beschikken om deze voor 1 September  om te ruilen naar een F-gassen diploma. Diegenen die later zijn, moeten weer opnieuw examen doen.

Medewerkers die werkzaamheden verrichten aan koelinstallaties waarbij F-gassen of reguleerde stoffen vrij kunnen komen, hebben daar sinds 1 Januari 2010 een F-gassen certifcaat voor nodig. Tot die tijd was het STEK-diploma verplicht. Om iedereen de kans te geven om het juiste certificaat in bezit te krijgen, is daarom in 2010 afgesproken dat medewerkers hun oude STEK-diploma kunnen omruilen.

Nu de nieuwe F-gassenregeling waarschijnlijk per 1 Juli van kracht wordt, eindigt daarmee ook de omruilperiode. Na 1 September 2015 is omruilen namelijk niet meer mogelijk en moet er opnieuw examen worden gedaan om een geldig certificaat te bemachtigen. Het aanvraagformulier met een overzicht van de om te ruilen STEK-diploma’s vindt u hier. Via deze link vindt u meer informatie over de F-gassen verordening en de trainingen die TC daarin aanbiedt.

Bron: www.bovag.nl