De nieuwe F-gassen verordening

Sinds 1 januari zijn wij als leverancier van koudemiddel verplicht om relevante informatie zoals diplomagegevens van uw service- of onderhoudsmonteurs te registeren. De vraag om diplomagegevens of certificaten komt voort uit een verplichting van de ‘EU-Verordening 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen’, kortweg: de F-gassenverordening.

De F-gassenverordening is van toepassing sinds 1 januari 2015 en is bedoeld om de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. Lidstaten zijn nu verplicht om regels te maken voor het werken met en de vermindering van schadelijke F-gassen, dus ook koudemiddelen die in airco’s worden gebruikt.

Certificering
Ook bepaalt de Verordening dat bedrijven en werknemers die met F-gassen werken en bedrijven die deze gassen leveren, gecertificeerd moeten zijn. En over dat laatste kunnen misverstanden ontstaan, zegt milieuspecialist Jan Bessembinders van BOVAG: “Een aantal leveranciers van koudemiddel vraagt bij zijn afnemers momenteel bedrijfscertificaten op. Zonder die certificaten stellen zij dat zij geen koudemiddel meer mogen leveren. Op zich klopt het wel dat de leverancier verplicht is om de juiste papieren bij auto- of truckbedrijven op te vragen.

De Verordening verplicht hen namelijk om ‘het nummer van het certificaat van de kopers en de aangekochte hoeveelheden’ te registeren (artikel 6, lid 3). Maar in Nederland zit dat net even anders. In ons land worden niet de bedrijven die aan auto-airco’s werken gecertificeerd – maar uw service- en onderhoudsmonteurs. Wij als leverancier kunnen dus al volstaan met de registratie van de diplomanummers van uw medewerkers.

Trainingen
Indien u in uw werkplaats met koudemiddel werkt dan bent u wettelijk verplicht minimaal 1 medewerker in dienst te hebben met een F-gassen certificaat, deze kunt u verkrijgen door met succes een F-gassen training af te ronden. Ook is het nog steeds mogelijk het oude stekdiploma te laten wijzigen in een F-gassen certificaat. Binnenkort gaan wij starten met het aanbieden van F-gassen trainingen, houdt hiervoor onze pagina Trainingen goed in de gaten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw vertegenwoordiger of via info@technischecentrale.nl. Wij zullen u dan snel nader informeren.

Bent u in bezit van een oude STEK/CFK diploma, en wilt u deze omzetten naar een diploma koelinstallatie categorie 1. Neem dan een kijkje op www.stek.nl

Bron: http://www.bovag.nl/